Om MejDej och kunduppgifter

Hos oss på MejDej Teknikhjälp lagras dina kunduppgifter tryggt och säkert. Inga av våra ”känsliga data” är tillgängliga över nätet. Detta gäller såväl kontaktuppgifter som eventuella lösenord eller backupfiler.

Det händer att vi kan behöva säkerhetskopiera data i samband med att kunden lämnar en dator, mobil, hårddisk eller annat lagringsmedia i vår vård, men då blir du alltid informerad (eftersom detta också oftast kräver extra arbetstid). I sådana fall raderas alla personliga data så snart reparationen är klar, på ett sätt som gör att den inte går att återskapa.

Vår hemsida, inklusive kontaktformuläret – och alla sidor vi skapar åt kunder – har givetvis giltiga SSL-certifikat som (i korthet) garanterar en säker överföring av data mellan webbserver och besökare på sidan.

Vi kommer aldrig lämna ut några som helst uppgifter om personer som varit i kontakt med oss till tredje part, (oavsett i vilket ärende), om inte en särskild överenskommelse har gjorts med kunden.

Vårt enda undantag från denna policy gäller vid misstanke om att din lagringsenhet eller dator innehåller grovt olagligt material, som exempelvis barnpornografi. Då kommer den utan omsvep att lämnas in till berörd myndighet för vidare undersökningar.

Vår rekommendation inför alla typer av systemuppdateringar eller datorreparationer är dock att alltid göra sin egen säkerhetskopia på en särskild extern hårddisk i ditt hem. Denna bör heller inte finnas på samma plats som din dator. Om du vill ha fler tips eller hjälp med detta, tveka inte att kontakta oss eller fråga oss via våra sociala medier!

Alla sidor är © MejDej Teknikhjälp, 2017-18. Grundbild på denna sida skapad av okänd clip-artkonstnär (ej Eva Magnusson) och modifierad av MejDejTeknikhjälp.